Pozew o WIBOR – z jakimi kosztami należy się liczyć?

Pozew o Wibor2

Złotówkowicze coraz chętniej składają pozew o WIBOR w sądach przeciwko bankom, które w zawieranych umowach kredytowych stosowały abuzywne zapisy. Każda sprawa wiąże się jednak z szeregiem kosztów, jakie pozywający będzie zobligowany ponieść. W sprawach „wiborowych” te koszty można podzielić na dwa typy, czyli koszty obsługi prawnej i koszty sądowe. Zobaczmy na jakie mniej więcej wydatki […]

Najdroższe kredyty w Europie – czy WIBOR funkcjonuje w innych krajach?

Artykuly Blogowe 2

Polski sektor bankowy przez lata opierał oferowane umowy o zmienną stopę procentową, wyliczaną na bazie referencyjnego wskaźnika WIBOR. Ta praktyka wprawdzie przechodzi transformację i do 2025 r. WIBOR ma zostać zastąpiony przez nowy indeks WIRON, to nadal funkcjonujący wskaźnik WIBOR wprowadził sporo chaosu w kredytowy krajobraz. Zauważmy, że obecny indeks ma duże znaczenie w kwestii […]

KREDYTY W ZŁOTÓWKACH – CZY JUŻ POZYWAĆ ZA WIBOR?

BLOG 4

Banki tkwią w sprawach związanych z umowami frankowymi i można założyć, że problem instytucji bankowych związany ze stosowaniem klauzul abuzywnych szybko nie przeminie. Przed bankami pojawia się jednak kolejna, póki co jeszcze nieśmiała, fala pozwów składanych przez złotówkowiczów. O swoje prawa upominać się zaczynają osoby, których portfele mocno cierpią w związku z podwyżkami stóp procentowych. […]

LIKWIDACJA WIBOR – POWODY DLA KTÓRYCH WARTO TO ZROBIĆ

BLOG 3

remier Mateusz Morawiecki już parę miesięcy temu zapowiedział likwidację WIBOR i zastąpienie go inną bardziej reprezentatywną i korzystniejszą dla kredytobiorców stawką. Póki co możemy snuć domysły, jakie rozwiązania zostaną zaprezentowane, a tym bardzie wprowadzone, ale spółka GPW Benchmark, administrująca wskaźnikami referencyjnymi w ramach rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego już pracuje nad nowym wskaźnikiem, który ma zastąpić od 1 […]

ZŁOTÓWKOWICZE SIĘ SPRZECIWIAJĄ – SĄ JUŻ PIERWSZE POZWY ZA WIBOR

BLOG 2

Pozwy składane przez frankowiczów na olbrzymią już skalę mocno dają się we znaki bankom. W zdecydowanej przewadze sądy uznają, że to właśnie banki stosując niedozwolone zapisy działały na szkodę swoich klientów. Problem, jakiemu muszą wyjść naprzeciw banki będzie się nasilał, a to dlatego, że do gry wchodzą złotówkowicze, spłacający raty kredytów w złotych i zmagający […]

USTALANIE WSKAŹNIKA WIBOR – DRUGĄ, UKRYTĄ MARŻĄ BANKU?

Blog 1 1

Pozwy w sprawie sposobu ustalania i wysokości wskaźnika WIBOR wpływają do sądów już od paru miesięcy. Wiele wskazuje na to, że oprocentowanie milionów kredytów jest zawyżone nie oddając rzeczywistego kosztu, po jakim finansowanie pozyskują banki. A w teorii to właśnie WIBOR powinien ten koszt odzwierciedlać. Zauważmy, że banki dodają do indeksu WIBOR swoją stałą marżę, […]